Đến các cường quốc cũng phải 'nịnh' Trung Quốc?

Tâm lý phù Trung hiện tại chỉ là nhất thời, cho đến khi nào Trung Quốc còn giữ vững được tốc độ phát triển kinh tế hiện tại. sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu