Tư duy "Đại đoàn kết dân tộc" của Ông Sáu Dân

(TuanVietNam) - "Ông Võ Văn Kiệt từng nhiều lần nhấn mạnh: Bài học lớn nhất, thấm thía nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Ông làphát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tự do, dân chủ. Đó là cội nguồn của mọi thành công; là con đường thu phục nhân tâm về một mối cho công cuộc chấn hưng đất nước" - Vũ Quốc Tuấn. sự kiện nóng

Bài cùng chủ đề:
Nhà thơ Việt Phương và những cảm nhận về anh Sáu Dân
Tư duy "Đại đoàn kết dân tộc" của Ông Sáu Dân
Cuộc hội ngộ VietNamNet với chú Sáu Dân

Bài viết dưới đây ông Vũ Quốc Tuấn nguyên trợ lý của cố Thủ tướng trong các năm từ 1985 đến 1994 nêu một số suy nghĩ về tư duy "Đại đoàn kết dân tộc" - một tư duy xuyên suốt quá trình hoạt động, từ lúc bắt đầu hoạt động cách mạng cho đến cuối đời của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt.
Động lực của phát triển

Ông Võ Văn Kiệt từng nhiều lần nhấn mạnh rằng: Bài học lớn nhất, thấm thía nhất trong cuộc đời hoạt động cách mạng của Ông là bài học phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tự do, dân chủ. Đó là cội nguồn của mọi thành công trong lịch sử đất nước từ trước đến nay; là con đường thu phục nhân tâm về một mối cho công cuộc chấn hưng đất nước, là nguồn sức mạnh sáng tạo bất tận của dân tộc trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Theo Ông, trong thời đại ngày nay, khi quá trình toàn cầu hóa, hội nhập kinh tế quốc tế càng phát triển thì mỗi quốc gia càng cần phải phát huy sức mạnh dân tộc để tự khẳng định mình. Đoàn kết dân tộc là một xu thế tiến bộ có tính khách quan, trở thành một sức mạnh to lớn..

Tư duy xuyên suốt ấy của Ông bắt nguồn từ cảm nhận của bản thân ngay trong những ngày đầu tham gia cách mạng ở quê hương Vĩnh Long, được tôi luyện trong Nam Kỳ khởi nghĩa và tiếp theo đó trong suốt cuộc chiến tranh khốc liệt chống Mỹ ở các chiến trường.

Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt (Ảnh: SGTT)

Ông đã nhận rõ: khi được nhân dân che chở, sống trong lòng dân, thì giành được thắng lợi; sức mạnh to lớn của kháng chiến là được huy động từ sức dân, nhiều chủ trương sáng tạo, đột phá của lãnh đạo là xuất phát từ sáng kiến của dân.

Ông đánh giá rất đúng sự tham gia công cuộc chống Mỹ cứu nước của các tầng lớp nhân dân miền Nam, của các nhân sĩ, trí thức, nhà tư sản, địa chủ, trong đó có những nhà trí thức cỡ lớn, kể cả những người trong "Lực lượng thứ ba".

Theo Ông, mỗi người có cách hành động và thể hiện lòng yêu nước khác nhau, tùy theo hoàn cảnh và chỗ đứng của mỗi người trong xã hội. Ông cho rằng Tổ quốc không phải của riêng người cộng sản, cũng không phải của riêng tôn phái nào, mà là cội nguồn cảm thông và gắn bó chặt chẽ đại đoàn kết dân tộc.

Không thể và không nên đòi hỏi toàn xã hội đều có hành động yêu nước giống nhau. Mỗi người, trong mỗi hoàn cảnh, nếu khơi dậy đúng đắn mạch nguồn dân tộc sẽ có những hành động yêu nước khác nhau; mọi người hợp lực cùng đảm đương trách nhiệm với tương lai tươi sáng của đất nước.

Trong những năm hòa bình xây dựng đất nước, Ông đặc biệt quan tâm thực hiện những hoạt động thiết thực để cải thiện đời sống của nhân dân đang có quá nhiều khó khăn sau những năm dài chiến tranh.

Trong thời gian đảm trách những vị trí quan trọng của quốc gia, Ông đã tổ chức soạn thảo và quyết định những chính sách lớn vào thời đó, như: hình thành hệ thống ngân hàng hai cấp; xóa bỏ hạn chế về mức gửi tiền và hàng của Việt kiều về nước; bãi bỏ các trạm kiểm soát trên các tuyến giao thông, ban hành các nghị định về công ty cổ phần và doanh nghiệp tư nhân… nhằm giải phóng lực lượng sản xuất, thực thi trong cuộc sống tư duy Đổi Mới của Đảng.

Những công trình như khai thác Đồng Tháp Mười và Tứ giác Long Xuyên, xây dựng đường dây tải điện 500KV Bắc - Nam, Đường Bắc Thăng Long - Nội Bài, nhà máy lọc dầu Dung Quất… được Ông kiên quyết tiến hành mang đậm "Dấu ấn Võ Văn Kiệt" đều dựa trên tư duy đem lại hạnh phúc cho nhân dân, trên niềm tin vững chắc vào sự ủng hộ và tham gia nhiệt tình của các tầng lớp nhân dân.

Thực hiện dân chủ

Theo Ông Võ Văn Kiệt, sức mạnh của đại đoàn kết dân tộc chỉ được khơi dậy trong không khí tự do, dân chủ


Ông Võ Văn Kiệt cho rằng: Đất nước Việt Nam, giang sơn Việt Nam là tài sản chung của mọi người Việt Nam, của cả dân tộc Việt Nam; mọi người Việt Nam đều có trách nhiệm và có quyền được đóng góp làm cho đất nước giàu thêm và đẹp thêm; phải làm sao để cho mọi người Việt Nam đều được sống với giang sơn gấm vóc này, được hưởng mọi giá trị vật chất và tinh thần trong quá trình phát triển của đất nước.

Theo Ông Võ Văn Kiệt, kẻ thù chủ yếu của dân tộc ta hiện nay là sự nghèo nàn, lạc hậu; mà lạc hậu thì sẽ tụt hậu; tụt hậu thì sẽ khó thoát khỏi vòng lệ thuộc. Vì vậy, tất cả những ai có thể góp một phần vào việc chống kẻ thù đó đều nên và có thể đứng trong hàng ngũ chúng ta. Đó là thực hiện đại đoàn kết toàn dân, thu hút mọi người vào công cuộc phát triển đất nước; là cách thực hiện dân chủ rộng rãi nhất, không phân biệt tôn giáo, giai cấp, chính kiến, miễn là cùng điểm tương đồng vì phồn vinh của đất nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Trong thời gian giữ vị trí lãnh đạo ở TP Hồ Chí Minh, với câu nói nổi tiếng "Không ai chọn cửa để sinh ra", Ông đã gỡ bỏ mặc cảm của số thanh niên sinh sống trong vùng tạm chiếm hoặc gia đình có người tham gia bộ máy chính quyền cũ, lôi cuốn họ vào các phong trào xây dựng Thành phố những ngày sau giải phóng.

Ông cho rằng đại đoàn kết dân tộc gắn liền với mở lòng với tất cả những người yêu nước, thương nòi; Ông cũng tỏ ra tiếc nuối vì trong một số năm sau khi đất nước thống nhất, do hẹp hòi, thành kiến, đố kỵ, đã làm tổn thương tình cảm dân tộc, không quy tụ được những người tha thiết với sự nghiệp xây dựng đất nước. Sai lầm trong chính sách cải cách ruộng đất, cải tạo công thương nghiệp, v.v… mà Đảng ta đã nhận ra cũng đã ảnh hưởng phần nào đến khối đại đoàn kết dân tộc.

Trong hòa bình xây dựng, để quán triệt tư duy đại đoàn kết dân tộc, việc thực hiện dân chủ là rất quan trọng. Theo Ông Võ Văn Kiệt, đây là dịp để phát huy sức mạnh của toàn dân tộc, của các tầng lớp nhân dân vào việc thực hiện các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, là việc giải phóng mọi lực lượng sản xuất, phát triển các loại hình doanh nghiệp cùng cạnh tranh bình đẳng trên thị trường; là nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong hội nhập kinh tế quốc tế, v.v… Đó là thực hành dân chủ trong kinh tế, để mọi người dân yêu nước được bảo đảm quyền tự do kinh doanh, mang trí tuệ, tài năng và vốn liếng của họ ra kinh doanh làm giàu cho mình và cho đất nước.

Theo Ông Võ Văn Kiệt, vào thời kỳ này, có nhiều việc mới chưa biết, chưa hiểu rõ, cho nên lại càng phải phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc bằng việc đi sát dân, lắng nghe ý kiến của dân, thu hút mọi tài năng, trí tuệ của dân vào những quyết sách lớn của Chính phủ.

"Ông Võ Văn Kiệt là một học trò xuất sắc của Bác Hồ trong việc thấm nhuần tư tưởng của Bác về đại đoàn kết dân tộc không chỉ trên lời nói mà bằng những hành động cụ thể, thiết thực".

Ông đã tổ chức những bộ phận nghiên cứu gồm nhiều chuyên gia có tư duy đổi mới về các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, thường xuyên làm việc với họ và lắng nghe, trao đổi ý kiến thẳng thắn về những chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội.

Như vậy, với đức tính "lắng nghe" - một đức tính hết sức quan trọng đối với người lãnh đạo mà với Ông đã thành bản năng, Ông thường nắm được thực chất của tình hình, qua đó có những ý kiến quyết định đủ căn cứ trong các chủ trương đổi mới.

Có thể nói: Ông Võ Văn Kiệt là một học trò xuất sắc của Bác Hồ trong việc thấm nhuần tư tưởng của Bác về đại đoàn kết dân tộc không chỉ trên lời nói mà bằng những hành động cụ thể, thiết thực.

Mời đọc thêm:
Một nét phong cách "Sáu Dân"
Dấu ấn Võ Văn Kiệt
Ông Võ Văn Kiệt tôn trọng chủ kiến của trí thức
Suy nghĩ về tinh thần Võ Văn Kiệt
“Dấu ấn Võ Văn Kiệt" trong xây dựng kinh tế
 

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu