'Ông Tây An Nam' và chuyện anh xích-lô vị tha

Bằng những hoạt động của riêng mình, "Ông Tây An Nam" Andre Sauvageot đã đóng góp vào quá trình gian nan để bình thường hóa quan hệ giữa hai cựu thù. sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu