Từ một đề kiểm tra lớp 7 'khác biệt'

Tại Đức, ngay từ đề kiểm tra của học sinh lớp 7, học sinh đã được dạy về nghĩa vụ, quyền lợi, pháp luật. sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu