Chuyện tòa án- tít mù rồi lại vòng quanh

-Tòa án cấp dưới làm sai, rồi cũng chính tòa án này lại điều tra, lại xử, có ở đâu như vậy không? sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu