Bạo hành trẻ và những ông lớn được nuông chiều

- Nếu tư duy kinh tế vẫn xơ cứng, ý thức hệ vẫn bảo thủ, và sâu xa nữa, lợi ích nhóm bị ảnh hưởng, thì cái cô Đào của ca dao xưa, có phải đau khổ mà trả lời chàng Mận ngày nay: Vườn hồng có lối nhưng chưa ai …cho vào. sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu