Để người bán hàng rong tạo ra thịnh vượng

-Giải pháp tư nhân hóa bằng cách bảo đảm cho người bán hàng rong quyền "sở hữu" phần vỉa hè, không gian chung nên được xem xét. sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu