Cây thông Noel và bài học về hạnh phúc

Hạnh phúc là được chia sẻ và chia sẻ, không phải là quyền cao chức trọng, không phải có bao nhiêu tiền trong tài khoản và có bao nhiêu nhà cửa, và những thứ, những giá trị luôn tính bằng tiền. sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu