Biến đổi khí hậu: 'Thách thức với VN rất lớn'

"Trong bối cảnh BĐKH, các rủi ro là tiềm ẩn, rất khó biết chính xác. Điều quan trọng là làm thế nào để cộng đồng có khả năng ứng phó một cách hiệu quả với các rủi ro thiên tai và BĐKH". sự kiện nóng

 

* Xin bạn vui lòng gõ tiếng việt có dấu